ימי הרשמה וראיונות לכיתה ז’ יתקיימו אי"ה במועדים הבאים:

ידיעות נוספות