דבר תורה פרשת חיי שרה

פרשתינו מקדישה פסוקים רבים לסיפור מציאת זיווג ליצחק.

תיאור המבחן אותו עורך העבד (רש"י מציין כי המדובר באליעזר, אם כי בפשט הפסוקים הדבר לא כתוב במפורש), מתואר בשעת התרחשותו, ולאחר מכן כאשר העבד פוגש את משפחתה של רבקה, במקום שהתורה תציין "ויספר להם העבד את כל אשר קרה.." חוזרת התורה ומתארת שוב את כל שהתרחש ליד המעיין.
לומדים מכך חז"ל במדרש ש"יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים", כלומר שהתנהגותם של אבותינו בספר בראשית ניתן ללמד דברים הרבה (הנצי"ב מוולוז'ין בהקדמתו לחומש בראשית, מסביר שלכן נקרא ספר בראשית "ספר הישר", כדי שנלמד ממעשיהם הישרים של האבות).
מעניין שחז"ל במדרש מוצאים קו מקשר (לכאורה שולי) בין שלשה אירועי מציאת זיווג בתורה :  של יצחק, של יעקב ושל משה. בשלושת המקרים הללו התורה רואה לנכון לציין ש"מצאו את זיווגם על הבאר". לכאורה מה היה קורה אם האירוע היה מתרחש ברחוב ? בשדה ?  או סתם בדרך ?
ככל הנראה חז"ל רצו להעביר לנו מסר, ולפיו כאשר זוג בונה בית, מקים משפחה ובא בברית הנישואין, תחושתם לפעמים שהם יוצרים עולם.
באים חז"ל ומדגישים, כאשר בונים בית חדש, אסור שלכוח מאין שואבים את כל מה שהיה עד היום, "מצאו את זיווגם על הבאר" כלומר יש באר משפחתית ממנה שואבם.
כאמור יפה שיחתן של עבדי אבות….