פרשת שבוע תולדות

מפרשת תולדות יש הוכחה מעניינת האם מותר ללכת לטיולים מסוכנים (טיולי "אקסטרים" בלשון הח'ברה).
פוסק הלכה חשוב מלפני כמאתיים שנה, הרב יחזקאל לנדא (רבה של העיר פראג) כותב בספרו נודע ביהודה, תשובה בנושא " האם מותר ליהודים לעסוק בציד חיות כתחביב".
הנודע ביהודה מביא ראיות והוכחות רבות ומעניינות, אך אחת מהן מוכיחה טענה ולפיה ציד הוא עיסוק מסוכן, וכאשר הוא נעשה אך ורק לשם חוויה, השאלה הנשאלת היא – מי התיר לך לסכן את נפשך רק בשביל הכיף ?
הוכחה לכך שציד הוא הוא עיסוק מסוכן, מביא הנושע ביהודה מפרשתינו. עשו כאשר הוא מוותר על בכורתו ליעקב, מציין כסיבה לכך את העובדה " הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה". שואל הנודע ביהודה, כיצד עשו אומר זאת ליעקב, והרי הם באותו גיל בדיוק (הם תאומים)?
מסביר הנודע ביהודה שתחושה זו של עשו שהוא עומד למות, נובעת מתחום העיסוק שלו כצייד, שהוא עיסוק מסוכן, ולכן חש כל העת שהוא עומד למות.