מאמרים תורניים

הנצי"ב מוולוז'ין בהקדמת פירושו לתורה "העמק דבר" מציין כי מספר פעמים בתנ"ך מוזכר ספר ששמו "ספר הישר", לדוגמא בספר יהושע "..יִּדֹּ֨ם הַשֶּׁ֜מֶשׁ וְיָרֵ֣חַ עָמָ֗ד עַד־יִקֹּ֥ם גּוֹי֙ אֹֽיְבָ֔יו הֲלֹא־הִ֥יא כְתוּבָ֖ה עַל־סֵ֣פֶר הַיָּשָׁ֑ר ". 
הגמרא במסכת עבודה זרה מעלה מספר אפשרויות מה הוא ספר זה, אחת מהן היא שהממדובר בספר בראשית.
מסביר שם הנצי"ב שהדבר בא ללמדנו, כי התורה קודם כל באה ללמד איך על האדם להיות ישר, בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה.
ולכן מתארת התורה את מעשיהם של האבות, על מנת שנלמד ממעשיהם הישרים.
 
שבת שלום