מקצועות הלימוד

מקצועות לימוד
להלן רשימת מקצועות הלימוד הנלמדים בחטיבת הביניים

כיתה ז:

גמרא- חמדת ימים חלק א'  וחוברת ואורייתא

תורה- בראשית

נ"ך- מלכים

מוט- מדעי החיים ומדעי החומר כיתה ז

לשון- מילה טובה מאוד כיתה ז

גיאוגרפיה- אדם וסביבה בעידן הגלובלי

היסטוריה- מדור לדור חלק ב

מתמטיקה- מתמטיקה לכיתה ז גבי יקואל (3 חלקים)

אנגלית- SKY high להקבצות א-ב.   Thumds up להקבצה ג

 

כיתה ח

גמרא- חמדת ימים חלק ב'  וחוברת ואורייתא

תורה- שמות

נ"ך- יהושע שופטים 

מוט- מדעי החיים ומדעי החומר כיתה ח + להצליח במדע וטכנולוגיה: מאגר משימות ופרטי הערכה ולמידה 

לשון- מילה טובה מאוד כיתה ח

היסטוריה- מדור לדור חלק ג

מתמטיקה- מתמטיקה לכיתה ח גבי יקואל (2 חלקים)

אנגלית-   NEW MOSAIC להקבצות א-ב.  JOIN US להקבצה ג